HRM-diensten

De prestaties van organisaties worden bepaald door de mensen die er werken. De belangrijke succesfactoren voor goed presterende organisaties zijn o.a. inspirerend management, (coachend) leiderschap, een open cultuur, goede interne communicatie. Medewerkers die voortdurend door het management betrokken worden bij verbetering en vernieuwing raken gemotiveerd en zijn bereid te gaan voor het resultaat waarbij de klantrelatie gericht is op de lange termijn. Selbach HRM advies ondersteunt uw organisatie bij het ontwikkelen van HRM-beleid op basis van deze uitgangspunten.

De hoofdcategorieën binnen Selbach HRM advies zijn: instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Deze categorieën worden hieronder kort behandeld:

Instroom
Instroom gaat over het aantrekken van nieuwe medewerkers. Met behulp van een werving- en selectieprocedure, die we vooraf met u bespreken, zorgen wij voor de meest geschikte kandidaat. Onderdeel van dit proces kan zijn een psychologische test of assessment om een goed beeld te krijgen van de kandidaat. U krijgt een scherp beeld van uw nieuwe medewerker in welke mate hij direct of op termijn kan renderen en wat de medewerker daarvoor nodig heeft. Dit helpt u, voorafgaande aan de definitieve aanstelling, een inschatting te maken op welke punten een investering in individuele ontwikkeling nodig is en of het de moeite waard is. Bij het aannemen van de juiste persoon kijken wij ook in welke mate de kandidaat kan doorstromen binnen uw organisatie, waardoor deze persoon op de langere termijn een optimale bijdrage kan leveren aan de organisatie.

Doorstroom
Doorstroom gaat over het ontwikkelen van uw medewerkers. Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk voor de motivatie en werkbeleving van uw medewerkers. Maar de kracht van uw beleid ligt in de samenhang tussen persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers en de strategische doelstellingen van uw organisatie. Door een optimale samenhang van organisatie- en persoonlijke ontwikkeling zorgt u voor binding met uw organisatie. Hiermee behoudt u de kennis en professionaliteit binnen uw organisatie.

U heeft verschillende instrumenten om een medewerker aan uw organisatie te binden. Loopbaanadvies, loopbaanbegeleiding en coaching kunnen dit proces ondersteunen en versnellen. Het resultaat is dat uw organisatie snel en efficiënt gebruik kan maken van aanwezige talenten. Wij helpen u graag bij het uitwerken van mogelijkheden. Wij kunnen naast onze persoonlijke expertise een breed assortiment aan psychologische tests en andere methoden en technieken inzetten. De met u vooraf afgesproken inzet van instrumenten levert een goede basis voor loopbaanadvies, loopbaanbegeleiding of coaching.

Uitstroom
Bij uitstroom gaat het om het beëindigen van het dienstverband. Er zijn verschillende redenen om een dienstverband te beëindigen, zoals een medewerker die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of ontslagen wordt. Het is niet uw uitgangspunt … maar u en uw medewerkers kunnen uit elkaar groeien. Daarnaast bestaat de kans dat u vanwege economische redenen afscheid moet nemen van medewerkers.

Gedwongen afscheid nemen van medewerkers is een ingrijpend proces. De kracht van onze begeleiding zit hem in een op een dieper niveau luisteren naar signalen uit de organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat in die signalen doorgaans de oplossingsrichting ligt die bijdraagt aan een voor beide partijen passende oplossing.

Samenvattend
Door het juist toepassen van HRM kan de in- door- en uitstroom van medewerkers beter worden georganiseerd, waardoor het menselijk kapitaal zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden ingezet.

 

Wilt u meer weten?
 Neem hiervoor contact op met Selbach HRM advies.