Ontslag en outplacement

Heeft u enig idee wat het u kost indien u een niet functionerende medewerkers langer op de payroll staat?

Een werknemer kan door allerlei redenen op een gegeven moment niet langer geschikt zijn voor een functie. Als er geen mogelijkheid bestaat hieraan intern iets te veranderen, kan outplacement de oplossing zijn om op een fatsoenlijke wijze afscheid van de werknemer te nemen. U bewerkstelligt er een goed werkgeversimago mee.

Het onvrijwillig afscheid nemen van een werkkring (bijvoorbeeld als een werknemer niet functioneert of bij een reorganisatie) is voor medewerkers vaak ingrijpend. Ontslag betekent onder meer dat de medewerker bepaalde zekerheden verliest, een andere invulling moet geven aan zijn dagelijkse leven en dat hij bepaalde contacten verbreekt. Het weer zo snel mogelijk aan het werk gaan, liefst in een passende nieuwe functie, kan aan veel persoonlijk leed een einde maken. De medewerker moet zich daarvoor opnieuw oriënteren en bepalen wat zijn mogelijkheden zijn en wensen zijn voor een nieuwe werkkring.

Veel mensen hebben moeite om op eigen kracht nieuw werk te vinden. Zeker als zij lang bij dezelfde organisatie hebben gewerkt, weten zij vaak niet welke mogelijkheden er elders voor hen zijn. Selbach HRM advies kan iemand helpen zijn latente talenten te ontdekken en met het vinden van de juiste wegen naar een nieuwe job.

Uitbesteden of zelf doen

Om een geschikte baan te vinden is onder meer tact, mensenkennis en kennis van de arbeidsmarkt nodig. Niet alle werkgevers beschikken over deze kennis en vaardigheden of de tijd om de medewerker zelf te begeleiden. Bij outplacement komen emoties kijken. De medewerker raakt zekerheden en verworvenheden kwijt en zal dit vaak u als ex-werkgever aanrekenen. Maar de medewerker moet zich richten op de toekomst en heeft weinig aan het maken van verwijten of het blijven hangen aan zaken die door het ontslag voorbij zijn. Dit pleit ervoor Selbach HRM advies in te schakelen.

Selbach HRM advies inschakelen heeft de volgende voordelen:

Wij hebben geen verleden met de medewerker. Wij staan ver genoeg van u als werkgever af om een neutrale rol te kunnen blijven spelen. Wij kijken dus fris tegen uw medewerker aan en kunnen ons volledig richten op de mogelijkheden! Uiteraard kijken wij wel met uw medewerker terug om het emotionele proces te verwerken. Door ons in te schakelen vergroot u als ex-werkgever ook de afstand met de medewerker. Dit helpt de medewerker om zich te gaan richten op een toekomst buiten de oude vertrouwde organisatie.

Resultaat: een ontwikkelingsprogramma voor medewerkers en organisatie!

Wilt u meer weten:
Neem hiervoor direct contact op met Selbach HRM advies.