Portfolio

Opdrachtgevers van Selbach HRM advies

Aanpassen arbeidsovereenkomsten (Wet Arbeid en Zekerheid): onbepaalde tijd, bepaalde tijd, het verrichten van diensten op afroep, Vrijwilligerscontract met en zonder vergoeding; Overeenkomst van opdracht (ZZP/Freelancers).

Interim Manager HRM. Het in kaart brengen van interne processen gebaseerd op Scrum. Advieswerkzaamheden inzake organisatievraagstukken.

Aanbrengen van een fundamentele wijziging in de taakstructuur en de daarmee samenhangende allocatie van mensen en middelen, management- en beslissingsbevoegdheden en accountability in de interne organisatie van STILL.

Trainer. Het optimaliseren van de samenwerken binnen het team die ervoor moet zorgen dat de gewenste doelstellingen van het team gerealiseerd worden op basis van gezamenlijk vastgestelde waarden.

Het volledig verzorgen van alle aangiften inkomstenbelasting voor Expats uitgezonden door YER.

Ontwikkeling van gesprekscyclus voor functioneren en beoordelen en beschrijven van functieprofielen.
Trainer – bevordering samenwerking tussen Instituut voor Informatica (UvA) en Instituut informatica (VU)
Begeleiden reïntegratietraject en ontwikkelen aanvullende arbeidsvoorwaarden opgenomen in een nieuwe personeelsgids.
Verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling op alle gebieden van personeel en organisatie.
Verantwoordelijk voor alle facetten van HRM bij bedrijfsovername.
Beschrijven functieprofielen passend bij de nieuwe organisatie.
 Begeleiden bij reïntegratietraject.
Verzorgen ontslagprocedure medewerkster
Ontwikkelen eigen CAO, personeelsgids en Sociaal Plan passend binnen de nieuwe ontwikkelingen binnen het bankwezen.
Verzorgen ontslagprocedure