Functioneren en beoordelen

Houdt u regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken?

Basis voor functioneringsgesprekken zijn de functieprofielen. In welke mate voldoen deze aan de gestelde doelstellingen van uw organisatie? Wat kunnen uw leidinggevenden en medewerkers met de functieprofielen en de daarin beschreven resultaatgebieden en competenties? Hoe kunnen de functieprofielen worden ingezet bij de ontwikkeling van uw medewerkers? Hoe maakt u resultaatafspraken? Daarvoor zetten wij de HR-gesprekcyclus is.

wm-SHA - model gesprekscyclus functioneren

HR-cyclus

HR-gesprekscyclus
Uw medewerkers effectief, productief, vitaal maar boven al met plezier aan het werk gedurende hun hele loopbaan. Dat is de voornaamste doelstelling van activerend personeelsbeleid binnen Selbach HRM advies. Dit wordt bereikt door uw leidinggevende maar ook door uw medewerkers. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uw leidinggevende heeft natuurlijk dagelijks contact en overleg met zijn medewerkers. Hij weet goed wat er op de werkvloer afspeelt. Dat neemt niet weg dat het voor uw leidinggevende belangrijk is enkele momenten in het jaar met zijn medewerkers in gesprek te gaan over zijn functioneren om de wederzijdse verwachtingen uit te spreken en te borgen. Dit bevordert de ontwikkeling van uw medewerkers. De gesprekscyclus vormt daarbij een belangrijk instrument om samen met uw medewerkers afspraken te maken over hun persoonlijke ontwikkeling en bijdrage aan de strategie van uw organisatie. Uw organisatie draait pas optimaal, als uw medewerkers optimaal functioneren. Dit betekent dat ze hun werk nu goed doen, maar ook dat ze zich blijven ontwikkelen voor de toekomst. Zo behoudt u waardevolle medewerkers. Reden genoeg om het functioneren van medewerkers geregeld onder de loep te nemen en eerlijk te beoordelen en belonen. Aan de slag met de HR-gesprekcyclus!

Resultaat: een gesprekscyclus voor functioneren en beoordelen.

Wilt u meer weten?
Neem hiervoor contact op met Selbach HRM advies.

Terug naar doorstroom.