Concepten

Moeiteloze organisatieontwikkeling


“Een resultaatgerichte routekaart”

Samen met Bart Jansink (www.b-firm.nl) biedt Selbach HRM advies een bijzondere combinatie aan. Deze combinatie zijn kracht enerzijds aan het veelzijdige netwerk van professionals van B-FIRM en anderzijds aan de brede HR-achtergrond van Paul Selbach. De aanpak is kwikzilverig van aard en start met een scherpe HR-scan. Deze scan richt zich op die punten in uw organisatie die u in beeld wilt krijgen. Op basis van de uitkomsten daarvan bepaalt u samen met ons of en zo ja welke interventies u nodig acht. De natuurlijke creatiespanning tussen de huidige en de gewenste situatie brengt “moeiteloos” de door uw gewenste organisatieontwikkeling op gang.

Aan de slag…
Slaagt u erin om samen met uw medewerkers de transitie te maken? Medewerkers die proactief uw visie uitdragen en omarmen? Zonder dat u hen steeds moet aansporen? Moeiteloze organisatieontwikkeling is een resultaatgerichte en duurzame aanpak die u direct kunt inzetten om als organisatie in te spelen op iedere mix van marktomstandigheden.

Wilt u meer weten?
Neem hiervoor contact op met Selbach HRM advies.

Download de volledige brochure.

Bouw jouw BV-ik


“Het blikveld van de klant is jouw speelveld!”

U kent ze misschien wel: mensen die supersnel een geweldige carrière maken. Wat doen zij goed? Ligt het alleen aan hun kwaliteiten dat ze steeds worden gevraagd voor de interessantste leukste opdrachten?
Of ligt het er ook aan hoe ze hun kwaliteiten voor het voetlicht weten te brengen? Uzelf profileren – niet voor iedereen is dat even gemakkelijk. Misschien breng U uw verhaal niet op de juiste wijze bij de betreffende persoon. Bent u zo iemand die zijn zaakjes altijd goed voor elkaar heeft? Maar bent U toch niet in beeld als er een interessante opdracht voorbij komt? Tijd om te leren Uzelf gericht te profileren!

Wilt u meer weten?
Neem hiervoor contact op met Selbach HRM advies.

Excellente managementontwikkeling met 365D HRExcellente managementontwikkeling met 365D HR


“Positioneren, inventariseren en ontwikkelen van duurzame BV-ikken”

Selbach HRM advies helpt managers zicht te krijgen op hun kwaliteiten en talenten door de inzet van het excellente managementontwikkelingsprogramma. Positioneren door het inrichten van een personeelsplanning voor managers passend bij de doelstellingen van uw organisatie. Inventariseren: Welke huidige en toekomstige managementfuncties worden onderkend en welke talenten, competenties en gedragsankers horen daarbij? Ontwikkeling door inbedding in interne organisatieprocessen.

Het resultaat is een ontwikkelingsprogramma als basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Wilt u meer weten?
Neem hiervoor contact op met Selbach HRM advies.