Arbeidsvoorwaarden en beloning

Heeft u wel eens nagedacht over de wijze waarop u uw personeel “actief” beloont?

Als werkgever wordt van u verwacht dat u met veel aspecten rekeningen houdt bij uw keuze voor een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden en beloning met een salarisstructuur bijpassend beloningsbeleid. In welke mate houdt u, bij de ontwikkeling van uw beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden en beloning, rekening met onderwerpen als omzetgroei, marktontwikkelingen en commerciële doelstellingen?

U wilt een aantrekkelijk pakket van arbeidsvoorwaarden en beloning dat aansluit bij de markt. Daarmee tast u uw concurrentiepositie niet aan. Te lage arbeidsvoorwaarden en beloning lijken in eerste instantie aantrekkelijk, maar bent u dan een aantrekkelijk werkgever? Een vergelijking van uw arbeidsvoorwaardenbeleid met andere organisaties (benchmarking) kan u een helder beeld geven op basis waarvan u de uitgangspunten van uw beleid m.b.t. arbeidsvoorwaarden en beloning formuleert. Voor benchmarking kan gebruik worden gemaakt van een diversiteit aan bronnen om functies te vergelijken. De keuze voor een bron kan gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid, de kosten en de mate van inzicht. Realiseert u zich dat er diverse alternatieven zijn voor het uitvoeren van een beloningsonderzoek. Dit kan ook gezegd worden over de consequenties voor de nauwkeurigheid, kosten en bruikbaarheid van de diverse methoden van beloningsonderzoek.

De keuze voor het beleid op het terrein van arbeidsvoorwaarden en beloning hangt dus af van veel factoren. Samen met u kijken we naar de kenmerken van uw totale ondernemingsbeleid. Dit is belangrijk om de beloning voor geleverde prestaties of gerelateerd aan de functie in te bedden in het totale beleid van uw organisatie.

Resultaat: een beloningsmodel passend bij uw ondernemingsbeleid en visie.

Wilt u meer weten?
Neem hiervoor contact op met Selbach HRM advies.

Terug naar doorstroom.