Loopbaan en mobiliteit

Komt uw personeel niet in de benen? Zijn sommigen “versteend” achter hun computer, zijn er te weinig sterspelers en te veel mensen op de reservebank? Vallen er gaten in uw personeelsbestand? Is uw personeel gemotiveerd? En waarom niet? Of hebben ze het wel héééél gezellig met elkaar…?

Er zijn vele mogelijke redenen te bedenken waarom het goed zou zijn dat uw medewerkersregelmatig loopbaanstappen zetten. Met dat laatste bedoelen we dat medewerkers eens in de zoveel tijd overstappen naar een nieuwe functie, organisatie, branche of zelfs sector. Redenen voor u als werkgever om de loopbaan en mobiliteit d.m.v. loopbaanstappen van uw medewerkers te stimuleren zijn bijvoorbeeld dat u dan gemakkelijker de omvang en kwaliteit van uw personeelsbestand kan laten mee-ademen met de vraag naar capaciteit. Zowel re-integratie na ziekte als reorganisaties worden gemakkelijker wanneer medewerkers gewend zijn om af en toe te switchen van baan. Beleid op het gebied van loopbaan en mobiliteit kan u daarbij helpen. Ook voor medewerkers zijn er redenen te bedenken om af en toe een loopbaanstap te zetten. Wanneer medewerkers tijdig een overstap maken naar (heel) ander werk, ruim voordat ze vastroesten, zou dat de kans dat ze jarenlang gezond en productief aan het werk blijven kunnen verhogen. Daar heeft u als werkgever profijt van.

Resultaat: een flexibele doorgroei van uw medewerkers.

Wilt u meer weten?
Neem hiervoor contact op met Selbach HRM advies.

Terug naar doorstroom.