Functiewaardering

In welke mate heeft u uw functies op de juiste wijze gewaardeerd? 

Waarom functiewaardering?

Functiewaardering wordt gehanteerd om de zwaarte van functies binnen uw organisatie ten opzichte van andere functies te bepalen. Hierbij kijken we naar de inhoud van de functies. De belangrijkste elementen uit een functie worden gewogen. Hiervoor zijn verschillende systemen beschikbaar. Functiewaarderingssytemen bekijken functies op een viertal kenmerken: kennis; mate van verantwoordelijkheden; competenties of vaardigheden en bezwarende omstandigheden.

De belangrijkste reden voor u om functiewaardering in uw onderneming te implementeren is de behoefte aan een duidelijk verband tussen de zwaarte van een functie en het salaris.Met een systeem van functiewaardering heeft u een tool ter beschikking waarmee u op systematische en geobjectiveerde wijze de rangorde van functies binnen uw organisatie kunt bepalen. Dit betekent dat alle functies binnen uw organisatie op volgorde worden gezet qua zwaarte.  Op basis daarvan kunt u de hoogte van het salaris per functie vaststellen.  Met functiewaardering weegt u uitsluitend de (waarde van de) functies en niet de medewerker die deze functie uitvoert.

Welk systeem pas het beste bij u?

Het systeem dat wij met u kiezen moet bijdragen in de oplossing van de problematiek waaruit de vraag is voortgekomen. Wilt u een systeem dat voldoet aan bovengenoemde vraag maar mag het niet teveel tijd en energie kosten om het systeem te onderhouden of kiest u voor een systeem dat volledig op de wetenschap is gebaseerd?

Resultaat: een systeem van functiewaardering passend bij uw organisatiewensen.

Wilt u meer weten?

Neem hiervoor contact op met Selbach HRM advies.

Terug naar doorstroom.