Personeelsbeheer

Personeelsbeheer is uw fundament voor een goed en succesvol personeelsbeleid.

Wetgeving over personeelsadministratie
Een personeelsadministratie hoeft U niet aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens indien u de personeelsadministratie alleen gebruikt waarvoor deze bedoeld is. De informatie die u opneemt in uw personeelsdossiers vormen ook een onderdeel van de personeelsadministratie. U bent verplicht u te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Heeft u uw Personeelsdossiers volledig op orde?
Onvolledige personeelsdossiers kunnen leiden tot grote en onnodige problemen. U als werkgever dient ervoor te zorgen dat in het personeelsdossier verplichte documenten aanwezig zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn de arbeidsovereenkomst, het functieprofiel of een kopie van de identiteitskaart. Het ontbreken ervan kan leiden tot hogere juridische kosten indien er sprake is van een geschil. Hierbij kunt u denken aan verslagen van functioneringsgesprekken of officiële waarschuwingen. Deze dienen als noodzakelijk bewijs bij een eventuele rechtszaak.

Een goed personeelssysteem
Voor goed personeelsbeleid is het belangrijk de basis op orde te hebben. Dit bereikt u door uw personeelsadministratie zodanig in te richten dat de verschillende personeelsinstrumenten goed op elkaar aansluiten passend bij uw organisatie. Daar ligt de kracht en meerwaarde van uw registratie. Helaas komt dit nog maar bij enkele organisaties voor, waardoor veel efficiency verloren gaat. Een voorbeeld hiervan is het ontbreken van een eenduidig formulier bij indiensttreding waarmee alle benodigde velden voor andere formulieren automatisch, maar ook volledig, worden gevuld.

In welke mate hebben organisaties hun personeelsdossiers compleet?
Uit onderzoek blijkt dat bijna 90% van de organisaties in het MKB hun personeelsdossiers niet op orde hebben. Enkele organisaties hielden, ondanks de wettelijke verplichting, zelfs geen personeelsdossiers bij! Bij enkele grotere organisaties ontbraken de verplichte stukken of waren de documenten niet actueel.

Selbach HRM advies is ervan overtuigd dat een duidelijke en gedragen visie in combinatie met een gedegen aanpak bij de inrichting van uw personeelsadministratie, uw personeelsbeleid aan kracht zal winnen.

Wilt u meer weten?
Neem hiervoor contact op met Selbach HRM advies.

Terug naar doorstroom.