Doorstroom van medewerkers

Arbeidsvoorwaarden en belonen
Heeft u wel eens nagedacht over de wijze waarop u uw personeel “actief” beloont? Als werkgever moet u met veel aspecten rekeningen houden bij uw keuze voor een salarisstructuur en bijpassend beloningsbeleid. In welke mate houdt u, bij de ontwikkeling van uw beloningsbeleid, rekening met onderwerpen als omzetgroei, marktontwikkelingen en commerciële doelstellingen? Lees meer ..

Coaching
Coaching is een instrument dat kan worden ingezet om medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling. Daarbij staat het werk centraal. Het gaat bij coaching altijd om het vergroten van het lerend en zelfsturend vermogen van medewerker. Lees meer ..

Functioneren en beoordelen
Houdt u regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken? Basis voor functioneringsgesprekken zijn de functieprofielen. In welke mate voldoen deze aan de gestelde doelstellingen van uw organisatie? Wat kunnen uw leidinggevenden en medewerkers met de functieprofielen en de daarin beschreven resultaatgebieden en competenties? Lees meer ..

Functieprofielen
Heeft u uw functieprofielen recent nog eens kritisch onder de loep genomen? Functieprofielen vormen de basis van uw HR-beleid en zijn dus essentieel binnen uw organisatie. In het functieprofiel zijn de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd waaraan de medewerker moet voldoen. Lees meer ..

Functiewaardering
In welke mate heeft u uw functie op de juiste wijze gewaardeerd? Functiewaardering wordt gehanteerd om de zwaarte van functies binnen uw organisatie ten opzichte van andere functies te bepalen. Hierbij kijken we naar de inhoud van de functies. De belangrijkste elementen uit een functie worden gewogen. Lees meer ..

Loopbaan en mobiliteit
Komt uw personeel niet in de benen? Zijn sommigen ‘versteend’ achter hun computer, zijn er te weinig sterspelers en te veel mensen op de reservebank? Vallen er gaten in uw personeelsbestand? Is uw personeel gemotiveerd? En waarom niet? Of hebben ze het wel héééél gezellig met elkaar… Lees meer ..

Opleiding en ontwikkeling
Is uw personeel uw belangrijkste kapitaal om in te investeren? Om optimaal gebruik te kunnen maken van de capaciteiten van uw medewerkers, zetten werkgevers hun personeel steeds vaker duurzaam in. Werknemers moeten die vaardigheden in hun bagage hebben waarmee ze de verwachtingen van u kunnen realiseren. Lees meer ..

Personeelsbeheer
Personeelsbeheer is uw fundament voor een goed en succesvol Personeelsbeleid. Een personeelsadministratie hoeft U niet aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens indien u de personeelsadministratie alleen gebruikt waarvoor deze bedoeld is. Lees meer ..

Ziekteverzuim en re-integratie
Herkent u dat? Verzuimdossiers waar te weinig voortgang in zit! Enkele medewerkers die gedurende een langere periode arbeidsongeschikt zijn! Lees meer ..

Wilt u meer weten:
Neem hiervoor contact op met Selbach HRM advies.

Terug naar diensten.