Ziekteverzuim

Verzuimgedrag bestaat vaak door de anonimiteit waarin het proces van ziek- en beter melden zich afspeelt.

Herkent u dat?

  • Ziekteverzuim van medewerkers waarin geen of weinig vooruitgang zit.
  • Medewerkers die gedurende een langere periode arbeidsongeschikt zijn.
  • Ziekteverzuim waarover u geen grip meer heeft.
  • Leidinggevenden die het lastig vinden verzuimgesprekken te voeren en meer kennis nodig hebben om de verzuimbegeleiding goed te doen.
  • Te hoge kosten van ziekteverzuim.

 

Als u één of meerdere van bovengenoemde punten herkent, dan is wellicht voor u het moment aangebroken onderzoek te laten doen naar mogelijkheden om uw verzuimmanagement aan te pakken.

Om u een beeld te geven. Heeft u enig idee wat ziekteverzuim u kost? Graag geven wij u een rekenvoorbeeld.

Kosten ziekteverzuim

Uw kosten van ziekteverzuim zijn in belangrijke mate afhankelijk van de bedrijfsomvang, het ziekteverzuimpercentage, het gemiddelde brutoloon van uw werknemers en de indirecte kosten van ziekteverzuim in uw organisatie. Op welke wijze wordt ziekteverzuim binnen uw organisatie opgevangen?

Onderstaand een rekenvoorbeeld waaruit de verzuimkosten blijken voor een organisatie. De ziekteverzuimkosten betreffen de totale organisatie en zijn gebaseerd op jaarbasis. Daarnaast is een bedrag berekend voor de ziekteverzuimkosten per dag van één verzuimende werknemer.

Ziekteverzuim

Verzuimmanagement “Van verzuim naar gezondheid”.

Wij kunnen u helpen bij het reduceren van uw ziekteverzuim tot een acceptabel niveau. Hiervoor hanteren wij een zes stappenplan: Verzuimmanagement “Van verzuim naar gezondheid”.

Verzuimmanagement “Van verzuim naar gezondheid” bestaat uit de volgende aanpak:Gezondheidsmanagement

Stap 1. Aanpakken van actuele problemen.
Dit lijkt misschien een korte termijn aanpak, maar het heeft zeker positieve effecten en het drukt direct uw personeelslasten.

Stap 2. Inventariseren waar in uw organisatie het beïnvloedbare verzuim zit.
Door verzuimcijfers boven water te krijgen, komen de concrete verzuimproblemen in beeld. Dit kan gaan om bijvoorbeeld structureel te hoge uitval op een bepaalde afdeling. Heeft uw personeel weinig moeite zich ziek te melden? Maar het kan ook zijn dat uw personeel moeite heeft zich weer hersteld te melden. Uit de verzuimcijfers zijn patronen te herleiden. Bij ons onderzoek richten we ons met name op verzuim dat we kunnen beïnvloeden: waar zouden uw medewerkers nog wel passend werk kunnen verrichten maar gebeurt dat nog niet?

Stap 3. Formuleren van uw doel
Voor het succesvol invoeren van een goed verzuimmanagement is het belangrijk dat uw organisatie geen mogelijkheid onbenut laat om te laten horen en zien dat arbeidsverzuim een belangrijk onderwerp is.

Samen met u gaan we doelen stellen voor verzuimreductie. Hiermee maakt u binnen uw organisatie duidelijk dat u verzuimmanagement een belangrijk thema vindt binnen uw organisatie. Door doelstellingen te formuleren en duidelijk te communiceren met uw medewerkers, wordt duidelijk wanneer u vindt dat het goed gaat. Zo maakt u het succes meetbaar en bereikbaar.

Stap 4. Het probleemverzuim aanpakken
Aan de hand van cijfers, bent u in staat op korte termijn uw aandacht te richten: aanpakken van de “lastige dossiers”, de belangrijkste vijf medewerkers of de afdeling die “in het oog springt”. Dat betekent dus ook het aanpakken van dossiers die al langere tijd vastzitten waarbij u het gevoel heeft dat u er maar geen grip op krijgt?

Stap 5. Communicatie over de resultaten van uw ziekteverzuimbeleid.
Het is belangrijk de bereikte resultaten te delen met uw medewerkers. Een lager verzuimpercentage betekent voor medewerkers minder belasting bij het opvangen van hun zieke collega’s. Dat mag gecommuniceerd worden! Als u uw ziekteverzuimbeleid goed implementeert, leidt dat tot een betere werksfeer.

Stap 6. Van verzuim naar gezondheid.
Dit is misschien wel de belangrijkste stap. Verzuimkosten staan niet langer centraal, maar besluiten worden genomen op basis van wat een interventie oplevert. De medewerker wordt gevraagd zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een gezonde en veilige leefstijl en wordt daartoe geprikkeld door het persoonlijke belang van de medewerker duidelijk te laten zien.

Resultaat: een actief verzuimprogramma voor medewerkers en organisatie.

Wilt u meer weten?
Neem hiervoor contact op met Selbach HRM advies.

Terug naar doorstroom.