Functieprofielen

Heeft u uw functieprofielen recent nog eens kritisch onder de loep genomen?

wm-SHA - model functieprofielen

Functieprofielen

Functieprofielen vormen de basis van uw HR-beleid en zijn dus essentieel binnen uw organisatie. In het functieprofiel zijn de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd waaraan de medewerker moet voldoen. Iedere medewerker heeft een functieprofiel waarin dit is vastgelegd. Binnen Selbach HRM advies hebben wij een standaard functieprofiel ontwikkeld dat de basis vormt voor verschillende personeelsinstrumenten. In dit profiel zijn o.a. resultaatsgebieden en competenties opgenomen. Wij kunnen uw bestaande functies aanpassen in ons standaard-profiel.

Wij maken bij het beschrijven van functies o.a. gebruik van een werkbare set van competenties. Wij zijn zeer nauwkeurig in het beschrijven van functies. Bovendien beschikken wij over een database met een groot aantal referentiefuncties. Dit zorgt voor een vlotte aanpak van het beschrijven van uw functies.

Resultaat: een complete set functieprofielen.

Wilt u meer weten?
Neem hiervoor contact op met Selbach HRM advies.

Terug naar doorstroom.