Instroom

Werving en selectie

Ik wil de juiste persoon op de juiste plek. Hoe krijg ik dat voor elkaar?
Slaagt uw organisatie erin om geschikte werknemers aan te nemen en ongeschikte af te wijzen, en tegelijkertijd de doelen voor werving & selectie m.b.t. het binnen halen van personeel te realiseren? Klopt het gewenste werkgeversimago van uw organisatie met het beeld dat sollicitanten van uw organisatie hebben? Hoe weet u dat?

Dat zijn allemaal vragen die voor uw organisatie van belang zijn om uw strategische doelen te realiseren. Selbach HRM advies helpt u bij het werven en selecteren van de juiste kandidaat. Daarvoor hanteren wij een duidelijke aanpak.

Onze aanpak
Wij gaan voor een coproductie! Dit betekent dat we in samenwerking met u de werving en selectie uitvoeren. U beslist uiteindelijk welke kandidaat het gaat worden. Wij gaan ervan uit dat u voor de lange termijn een medewerker ter beschikking krijgt die bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen.

2014 wm SHA Procudure werving en selectie

Procedure werving en selectie

Fase 1: functieprofiel
We kijken eerst naar het functieprofiel. Wanneer het functieprofiel niet concreet genoeg is, ontstaan misverstanden tijdens de werving en selectie. Dit kan vervolgens leiden tot onduidelijke wederzijdse verwachtingen bij indiensttreding. Het is dus essentieel te gaan werven op het moment dat er een goed functieprofiel aanwezig is. Met u bespreken we welke criteria belangrijk zijn voor het goed uitvoeren van de functie.

Fase 2: vacaturetekst
Op basis van het functieprofiel wordt vervolgens de vacaturetekst geschreven. Een functieprofiel is namelijk niet hetzelfde als een vacaturetekst. Een vacaturetekst moet wervend zijn. Het moet de baan en de werkgever verkopen.

Fase 3: werving
In deze fase vindt de werving plaats. Wellicht eerst intern, maar daarna of tegelijkertijd extern. Waar zit uw doelgroep? Op welke wijze wordt de vacature geplaatst? Actief zoeken in CV-banken of social networks? Hiervoor is het ook handig te weten wat het oriëntatiegedrag is van de doelgroep. Hoe oriënteert deze zich op een nieuwe baan? Hoe bereik ik die doelgroep maximaal tegen zo min mogelijk kosten?

Fase 4: selectie
In deze fase wordt op basis van de respons of gevonden cv’s een eerste selectie gemaakt. Tijdens deze eerste selectie kunnen kandidaten eerst gebeld worden voordat we hen uitnodigen voor een eerste gesprek. Dit werkt efficiënter omdat je op basis van de vooraf geformuleerde criteria reeds gerichte vragen kunt stellen voor een eerste indruk. Op basis van het eerste telefoongesprek volgt met een aantal kandidaten een vervolggesprek. In overleg met u kan aanvullend een psychologische test of assessment van de voorkeurskandidaat onderdeel zijn van het proces. Hiermee krijgt u een nog beter beeld van de kandidaat. De selectie wordt uitgevoerd door Selbach HRM advies in nauwe samenwerking met de direct leidinggevende.

Fase 5: aanname
Op basis van de selectie bespreken we met u welke kandidaat wordt aangenomen. Hierbij is het belangrijk ervoor te zorgen dat de uiteindelijke kandidaat snel zijn contract krijgt en deze snel tekent. Het komt regelmatig voor dat het te lang duurt en de kandidaat ondertussen een betere aanbieding heeft ontvangen of gaat twijfelen. Ook het arbeidsvoorwaardengesprek wil nog wel eens een drempel vormen, omdat de salariseisen toch hoger zijn dan verwacht. Het is dus van belang in het begin van de selectiefase (telefonisch of bij het vervolggesprek) de eisen van de sollicitant in kaart te hebben. Dat voorkomt vervelende verrassingen in deze fase.

Fase 6: afronding
De werving en selectieprocedure wordt afgesloten met een evaluatie. Wij bespreken samen met u het wervingsproces. Een maand nadat een kandidaat in dienst is getreden nemen wij contact met u op om met u de ervaringen door te spreken.

Wilt u meer weten?
Neem hiervoor contact op met Selbach HRM advies.

Terug naar diensten.