HR-interim-management

HR-interim-management en kort lopende opdrachten 

In het logo van Selbach HRM Advies ziet u de branding van de zee. Uw personeelsbestand is daar wel enigszins mee te vergelijken, soms is het eb en soms vloed. Afhankelijk van de economische situatie en de kansen in de markt hebt u meer of minder personeel nodig en moet u uitbeiden of inkrimpen. Soms vindt er een gezonde of ongezonde doorstroom van personeel plaats. Selbach HRM Advies kan u in alle gevallen helpen om de bakens te verzetten zodat uw onderneming letterlijk “het hoofd boven water” houdt en houdt u – indien nodig – een spiegel voor.

Interim-management HRM

Stapt de Personeelsadviseur op? Heeft u tijdelijk behoefte aan extra “handjes” om bepaalde personeelsklussen te klaren? Of heeft u iemand nodig i.v.m. ziekte of zwangerschapsverlof? Een interim manager HRM biedt in dat geval uitkomst.

Via Selbach HRM advies vindt u de juiste vervanging bij ziekte of het uitvoeren van projecten op het gebied van personeel en organisatie. Vakmanschap voor bepaalde tijd! En zonder verplichtingen op de lange termijn. Selbach HRM advies mag bogen op een rijke en brede ervaring die is opgedaan in uiteenlopende branches en grote bedrijven. Hierdoor kan moeiteloos de vertaalslag worden gemaakt van beleidsmatig niveau naar operationeel niveau.

Voorbeelden van projecten van Selbach HRM advies op het gebied van Personeel & Organisatie

 • Personeelsmanagement (interim-management);
 • Ziekte en verzuimbegeleiding;
 • Werving en selectie;
 • Beschrijving van functieprofielen;
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • Functiewaardering;
 • Arbeidsvoorwaarden en beloning;
 • Contracten en juridische aangelegenheden;
 • Loopbaan en mobiliteit;
 • Opleiding, training en coaching;
 • Reorganisatie, ontslag en outplacement.
Wilt u meer weten?
Neem hiervoor contact op met Selbach HRM advies.