HR-Scan

HR-scan: hoe kan mijn onderneming beter presteren? 

Bij een HR-scan wordt uw organisatie op negen verschillende punten onder de loep genomen. Hierdoor komen knelpunten snel boven water en kunt u sturen op een verbeterd organisatieresultaat met gemotiveerde medewerkers.

HR-scan: van knelpunten naar oplossingen

Met de HR-scan maken wij een “foto” van uw organisatie op het gebied van personeel en organisatie. Aandachtspunten, mogelijkheden en noodzakelijke aanpassingen binnen uw HR-beleid worden duidelijk in kaart gebracht. De vervolgfase bestaat uit een voorstel op maat en de uiteindelijke implementatie.

De HR-scan besteedt aandacht aan:

  • instroom (werving, selectie, aanstelling en introductie);
  • doorstroom (arbeidsorganisatie, personeelsbeheer, functiebeschrijving en planning, functiewaardering, functioneren en beoordelen, arbeidsvoorwaarden en beloning, loopbaan en mobiliteit, opleiding en ontwikkeling, arbo, verzuim en re-integratie en leidinggeven;
  • uitstroom (ontslag, outplacement, exit interview).
Wilt u meer weten:
Neem hiervoor contact op met Selbach HRM Advies.